Společnost MV Agro sídlí ve vesnici Počáply, která se nachází ve středních Čechách poblíž města Březnice.

Hlavním předmětem podnikání je provozování zemědělské činnosti včetně prodeje nezpracovaných zemědělských produktů. Společnost se zabývá jak živočišnou výrobou tak i rostlinnou výrobou. Dále pak provádíme služby v oblasti rostlinné výroby.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na chov krav bez tržní produkce mléka. Chováme francouzská masná plemena Limousine a Blonde d‘Aquitaine.

Cílem je produkce čistokrevných plemenných zvířat. Za tímto účelem byly dovezeny čistokrevné jalovice z Francie. Část stáda produkuje kvalitní zástavová telata pro vlastní výkrm.

V rostlinné výrobě je naše společnost zaměřena hlavně na pěstování ozimé pšenice a řepky olejné. Z jarních plodin se zaměřujeme na pěstování jarní pšenice a průmyslových škrobárenských brambor. Pro potřeby živočišné výroby pěstujeme také určité množství kukuřice na siláž. Z trvalých travních porostů produkujeme pro vlastní potřebu kvalitní luční seno a senáž.

Do sekce služeb rostlinné výroby řadíme kompletní služby v úpravě orné půdy dále pak ve sklizni obilovin. Také provádíme sklizeň travních porostů včetně balíkování do kulatých balíků.

MV Agro s.r.o
Počaply 1
262 72, Březnice
Tel, Fax: 318 683 766
Email: mvagro@mvagro.cz

Vedoucí výroby: David Zárybnický, tel: 606 070 320, email: david.zarybnicky@mvagro.cz
Evidence pozemků: Jana Krejčíková, tel: 724 323 900, email jana.krejcikova@mvagro.cz