Společnost MV AGRO s.r.o. sídlí ve vesnici Počaply, která se nachází ve středních Čechách, poblíž města Březnice, okres Příbram.

Hlavním předmětem podnikání je provozování zemědělské činnosti včetně prodeje nezpracovaných zemědělských produktů. Společnost se zabývá jak živočišnou tak i rostlinnou výrobou. Dále pak provádíme služby v oblasti rostlinné výroby.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na chov krav bez tržní produkce mléka. Chováme francouzská masná plemena Limousine a Blonde d‘Aquitaine.

Cílem je produkce čistokrevných plemenných zvířat. Za tímto účelem byly dovezeny čistokrevné jalovice z Francie. Část stáda produkuje kvalitní zástavová telata pro vlastní výkrm.

V rostlinné výrobě je naše společnost zaměřena hlavně na pěstování ozimé pšenice a řepky olejné. Z jarních plodin se zaměřujeme na pěstování jarní pšenice a průmyslových škrobárenských brambor. Pro potřeby živočišné výroby pěstujeme také určité množství kukuřice na siláž. Z trvalých travních porostů produkujeme pro vlastní potřebu kvalitní luční seno a senáž.

Do sekce služeb rostlinné výroby řadíme kompletní služby v úpravě orné půdy dále pak ve sklizni obilovin. Také provádíme sklizeň travních porostů včetně balíkování do kulatých balíků.


Projekt
OBMĚNA STROJŮ V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele.

Projekt obměna strojů v živočišné výrobě je spolufinancován Evropskou unií

MV AGRO s.r.o.
Počaply 1
262 72 Březnice
Tel.: + 420 606 419 613
Email: mvagro@mvagro.cz
IČO: 28523016

Kontaktní osoba: Jana Krejčíková, Tel.: + 420 724 323 900, Email: jana.krejcikova@mvagro.cz